Професійний склад учителів ПК природничо-математичних дисциплін:

Всього вчителів – 8

з них:         вища освіта – 8,

    вища кваліфікаційна категорія – 5,

спеціалістів першої категорії – 1,

спеціалістів другої категорії – 1,

спеціаліст – 1;

мають педагогічне звання:

учитель-методист – 3.

СЕРЕДНІЙ ВІК КАФЕДРИ – 43 роки.

І. ВСТУП

Аналіз діяльності ПК природничо-математичних дисциплін за 2013-14 н. р.

У 2013-14 н. р. предметна комісія вчителів природничо-математичних дисциплін працювала над науково-методичною проблемою «Формування в учнів життєзнавчих компетенцій в контексті здоров’язберігаючих технологій». Використання різноманітних форм і методів роботи та вдале поєднання із сучасними засобами навчання допомогло у досягненні найкращих результатів засвоєння знань учнями із природничо-математичних дисциплін.

ШПК впроваджувала ідеї гуманізації та особистісного підходу в практичну діяльність кожного вчителя; велася підтримка дослідницької роботи вчителів, застосування ними інноваційних технологій проблемного навчання, апробація здоров’язберігаючих технологій та динамічних пауз, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів природничо-математичного циклу.

Особлива увага зверталася на дітей, які навчаються на достатньому та високому рівнях. Для досягнення учнями ще вищих результатів, участі в олімпіадах вчителями систематично проводилися індивідуальні заняття, консультації, підбиралися завдання з метою поглибленого вивчення предметів.

Широкого використання набули електронні засоби навчання на уроках природничо-математичних дисциплін. Сприяла цьому відповідна база мультимедійного забезпечення, мультимедійна дошка, бібліотека електронної наочності, віртуальна фізична лабораторія, електронний задачник, науково-популярні фільми «Жива природа» та Оксфордська бібліотека відеофільмів.

Комп’ютерний, хімічний та фізичний кабінети оснащені комп’ютерною технікою, моніторами, виходом в Інтернет, в наявності є інтерактивна дошка (комп’ютерний клас), що дало змогу розширити педагогічні можливості використання ІКТ на уроках фізики, хімії, біології, географії.

Використання інтерактивних методів навчання на уроках математики, інформатики, трудового навчання вчителями забезпечило набуття учнями творчих вмінь, навичок, розвиток пізнавальної активності, креативних індивідуальних здібностей.

Тижні природничо-математичних дисциплін пройшли насичено і плідно, проводилися веселі перерви, різноманітні заходи, випускалися тематичні газети і бюлетені: Тиждень біології завершився святом квітів «Дари осені» (П’яткун А. М.), протягом Тижня географії та інформатики пройшли відкриті уроки «Глобальні проблеми людства», 10 клас (Купріянчук Л. А.) та «Всесвітня мережа Інтернет», 6 клас (Кукса Л. В.); захід в 10 і 11 класах: «Суд над Інтернетом», (Кукса Л. В.); розважально-пізнавальна інтелектуальна гра «Лісовий футбол», 8-9 кл. (Купріянчук Л. А.), загальношкільний захід сезон-шоу «Осінній зорепад» (Купріянчук Л. А.). Завершився Тиждень колективним походом у ліс.

Тиждень математики запропонував учням 6-7 кл. інтелектуальний брейн-ринг «Розумники і розумниці» (Некраш Т. В., Погребна Ж. І., Гайдай Н. О.)

Під час Тижня фізики було проведено гру між учнями 8-9 кл., присвячену Дню космонавтики.

Педагоги − члени ПК працювали з учнями над тематичними проектами, що спонукало до плідної співпраці педагогів та дітей. На загальношкільному конкурсі були представлені проекти: «Ніколи не пізно і ніколи не рано скоштувати шоколад», 11 кл. (П’яткун А. М.), «Добро й краса врятують світ», 9 кл. (Погребна Ж.І .), «Календар», 7 кл., «Браузери навколо нас», 9 кл., «Школа має талант», 10 кл., «Музика серця», 10 кл. (Кукса Л. В.). Щорічно практичний довготривалий проект «Квітуче подвір’я» втілює в життя разом з учнями вчитель біології П’яткун А. М.

Результативність співпраці між ПК представив проект«Писанка Київщини» (Топиха О. Г., Купріянчук Л. А., Опаряк В. О, Чащина В. М. та ін.). Писанка, робота працівників школи, займала чільне місце на фестивалі дитячої фольклорно-етнографічної творчості Київщини «Дитинства пісня Великодня».

Кукса Л. В. стала лауреатом ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2013»в номінації вчитель інформатики.

Підтримуючи сучасні життєзнавчі компетентності педагогічної освіти та фаховий рівень педагоги ПК приймали участь в конференції Печерської гімназії м. Києва (Некраш Т. В., Кукса Л. В., П’яткун А. М., Купріянчук Л. А., Погребна Ж. І.).

Педагоги ПК брали участь та готували доповіді на семінарах «Школи Життєзнавства», які ініціював Єрмакова І. Г., виступали на педрадах, художній самодіяльності (П’яткун А. М., Топиха О. Г.)


ІІ. ПЛАН РОБОТИПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ  

ВЧИТЕЛІВПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Мета роботи предметної комісії: удосконалення професійної компетентності педагогів і створення умов для активізації творчого потенціалу учасників педагогічного процесу засобами методичної роботи.

У процесі роботи виконуються завдання, окреслені Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, програмою «Вчитель», Державним стандартом базової і загальної середньої освіти, програмами 11-річної школи, а саме:

·  зростання фахової підготовки вчителів, організація та вивчення педагогічних ідей, оновлення та впровадження їх у практику роботи вчителів; опанування педагогами інноваційних методик і форм навчання;

·  вивчення індивідуальних особливостей кожної дитини;

·  проведення моніторингових досліджень;

·  вплив на формування творчого й інтелектуального потенціалу кожної дитини;

·  пошук шляхів, засобів, можливостей скорочення витрат навчального часу.

Основні пріоритети в роботі вчителів ПК:

·  формувати інноваційну культуру вчителів ПК;

·  удосконалювати урок як основну форму організації навчальної діяльності;

·  створити умови і прищеплювати інтерес до самоосвіти;

·  підтримувати педагогів, які розробляють і прагнуть реалізовувати авторські, модифіковані програми, курси, посібники;

·  допомагати учням опанувати стратегію життєвого проектування та самореалізації, розвивати інноваційний потенціал інтелектуально обдарованих дітей.


ІІ. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ ВЧИТЕЛІВ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

на 2014-2015 н. р.

1.    Здійснення науково-методичного забезпечення розвитку освіти.

2.    Модернізація структурної моделі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

3.    Адаптація учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування.

4.    Забезпечення індивідуально-консультативного підходу до кожного вчителя.

5.    Застосування комп’ютерних технологій в практичній діяльність вчителів природничо-математичного циклу.

6.    Підвищення науково-методичної підготовки, удосконалення педагогічної майстерності, вдосконалення методичної культури кожного педагога, підтримка науково-дослідницької роботи та інноваційної діяльності.

7.    Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

8.    Працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості, інтерактивного здобування знань.

9.    Поповнювати „банк ідей” педагогічної творчості вчителів.

10.  Спрямувати роботу ПК на всебічний розвиток юної особистості, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів.

11.  Розробляти уроки, які спрямовані на формування життєвих компетенцій кожного учня.

12.  Підбирати оздоровчі технології для проведення динамічних пауз на уроці.

13.  Організувати консультативні заняття з математики, інформатики, хімії, біології, географії, економіки та фізики.

14.  Працювати з обдарованими учнями (олімпіади, МАН).

15.  Розробити мультимедійні презентації, електронного супроводу уроків, впроваджувати інформаційні технології в освітню діяльність.

16.  Залучати учнів до проектної діяльності.

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ ВЧИТЕЛІВ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

на 2014-2015 н. р.

1.    Поглиблене вивчення методики викладання певного навчального предмету, методики вивчення складних розділів програми з демонстрацією відкритих уроків.

2.    Використання диференціації навчання, спрямованої на створення оптимальних умов для виявлення та розвитку інтересів і здібностей учнів.

3.    Впровадження сучасних підходів щодо організації навчального процесу на уроках природничо-технологічних дисциплін.

4.    Вивчення вікової педагогічної психології, вікових та індивідуальних особливостей дітей.

5.    Екологічне виховання учнів.

6.    Врахування вікових та індивідуальних психологічних особливостей учнів на уроках,  особливо при адаптації учнів 5-го класу.

7.    Позакласна та позашкільна робота з учнями з предмету.

8.    Систематичне вивчення стану навчальних досягнень учнів.

9.    Організація самоосвіти вчителів.

10.                       Застосування інформаційно-комунікаційних технологій з метою:

·       розробки методів самостійної пошукової і дослідницької роботи учнів у ході використання навчальних проектів;

·       навчання учнів методами колективного вирішення проблеми;

·       поєднання методів загально класної, групової роботи учнів і вчителів;

·       організація спільної роботи вчителів різних предметів при інтегруванні навчальних дисциплін;

·       підготовка вчителів до роботи з новими методами й організаційними формами навчання, до інтенсивного використання засобів обчислювальної у навчальному процесі.

11.                       Розвиток у школярів пізнавального інтересу до вивчення предметів природничо-технологічного циклу.

12.                       Формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній.

13.                       Розвиток логічного мислення, творчості, уяви на уроках та вміння застосовувати знання на практиці.

14.                       Продовження роботи над спрямованістю кожного предмету природничо-математичного циклу на розвиток життєвих компетенцій у дітей на уроках.

15.                       Випуск фахових тематичних газет.

 

 


ІV. ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ ШКІЛЬНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ  ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

№ п/п

П. І. Б.

Посада педагога

Спец. за дипломом

Освіта / категорія

Пед. стаж

Звання, нагороди

Курси

Атестація

1.

Некраш

Тетяна Вікторівна

 

ЗНВР,

вчитель математики

вчитель математики

вища

вища

30 р.

вчитель-методист, 2009 р., відмінник освіти, 1996 р.

2008 р.

2009 р.

2.

Купріянчук Любов Анатоліївна

вчитель географії та економіки

вчитель географії

вища

вища

27 р.

вчитель-методист,

2003 р.

2012 р.

2013 р.

3.

П’яткун

Алла Миколаївна

вчитель біології та

основ здоров’я

вчитель географії

вища/

І категорія

20 р.

 

2009 р.

2010 р.

4.

Погребна Жанна

Іванівна 

вчитель фізики,

математики, астрономії

вчитель математики та фізики

вища

вища

23 р.

 

2008 р.

2009 р.

5.

 

Кукса

Лариса Володимирівна

вчитель математики та інформатики

вчитель математики та інформатики

вища

ІІ категорія

6 р.

 

-

2010 р.

6.

Топиха

Олег Григорович,

 

вчитель трудового навчання і

технологій

вчитель

труд. навчання та креслення

вища

5 р.

 

2014 р.

 

7.

Барилович Валентина Іванівна,

вчитель хімії, сумісник

вчитель

біології

вища

вища

26 р.

вчитель-методист,

2009 р.

Грамота МОН

2012 р.

2012 р.

8.

Гайдай

Наталія Олександрівна

вчитель математики

вчитель математики та

фізики

вища

вища

20 р.

 

2009 р.

2009 р.

 


V. ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТИ

№ п/п

Прізвище вчителя

Методична тема, над якою працює вчитель

Форма звіту

1.

Некраш

Тетяна

Вікторівна

 

Впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках математики для навчально-пізнавальної активності учнів.

Доповідь

2.

Купріянчук

Любов Анатоліївна

Формування компетентностей учнів через активізацію пізнавальної діяльності на уроках географії.

Доповідь

3.

П’яткун

Алла

Миколаївна

Формування в учнів здоров’язбегігаючих компетенцій на уроках біології та основ здоров’я. 

Доповідь

4.

Погребна

Жанна

Іванівна

Формування життєвих компетенцій на уроках математики та фізики.

Доповідь

5.

 

Кукса

Лариса Володимирівна

Формування в учнів інформаційної культури.

Доповідь

6.

Топиха

Олег

Григорович

 

Розвиток в учнів життєзнавчих компетенцій безпечної праці на уроках трудового навчання.

Реферат

7.

Барилович Валентина Іванівна

Розвиток компетентностей учнів на основі інтерактивних технологій навчання..

Реферат

8.

Гайдай

Наталія Олександрівна

Впровадження ІКТ як засіб підвищення в учнів математичної грамотності.

Реферат

 


№ п/п

Прізвище вчителя

Відкритий урок

методична декада

Предметний тиждень

Загальношкільний захід

Проектна діяльність

 

1.

Некраш

Тетяна

Вікторівна

м/д листопад

«Країною скороченого множення», 7 кл.

 

лютий - І

«Дружба з натуральним показником», 7 кл.

Гра «Інтелектуальні розваги» лютий, математичні газети, «Віртуальна подорож країною чисел»

 

 

2.

Купріянчук

Любов Анатоліївна

м/д листопад – ІІІ,

Інтегрований урок географія-хімія «Лісова і деревообробна промисловість України», 9 кл.

вересень − ІІІ

«Т.Г. Шевченко – географ-дослідник»

«Дерева – наші друзі»

 

 

3.

П’яткун

Алла

Миколаївна

листопад – ІІІ

біологія, «Плід. Різноманітність плодів та їх поширення», 7 кл.

основи здоров’я – жовтень, ІІІ;

біологія – квітень, ІV

«Маршрут безпеки»

«Первоцвіти рідного краю»

 

4.

Погребна

Жанна

Іванівна

 «Закон Ома для однорідної ділянки кола» 9 кл. − листопад

 

фізика – квітень, ІІ;

математика – лютий ІІ

Математична рибалка,

5-6 клас

 

 

5.

Кукса

Лариса Володимирівна

 листопад – ІІІ

«Електронні гроші»

«У вирі інформаційних технологій» - листопад, ІІ

«Математичне сузір’я» - ІІ

КВК з інформатики

«Комп’ютероманія», «Піфагоріада» - січень - квітень

 

6.

Топиха

Олег

Григорович

«Технологія створення дизайну проекту», 10 кл. - листопад

грудень – ІІІ

Екологічний десант «Довкілля»

 

 

7.

Барилович Валентина Іванівна,

«Деревообробне виробництво. Переробка деревини.», 9 клас - листопад

листопад - ІІ

 

 

 

8.

Гайдай

Наталія Олександрівна

Інтегрований урок математика-біологія «Пропорція. Основна властивість пропорції», 6 клас - листопад

п/т математики - лютий

Математична вікторина

 

 

 

 

План методичної діяльності ПК


VІ. ЗАСІДАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ

Засідання І (Організаційно-інструктивне)

Тема. Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу

03.09.2014 р.

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальні

1.

Підсумки роботи ПК та затвердження плану роботи на 2014-15 н.р.

03.09

Учителі ПК

 

Планування роботи, розгляд і затвердження річного плану роботи на методичній раді.

до 15.09

Купріянчук Л.А.

2.

Особливості роботи шкільної предметної комісії над провідною методичною темою «Формування життєзнавчих компетенцій учнів у контексті здоров’язберігаючих технологій».

до 15. 09

Купріянчук Л.А.

3.

Вивчення методичних рекомендацій щодо наказу МОН України «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

до 20. 09

Учителі ПК

4.

Діагностика професійної, методичної підготовки, професійних потреб учителів.

до 15.09

Купріянчук Л.А.

5.

Корекція календарних планів учителів, проведення співбесід щодо знання програм, календарного планування, затвердження планів.

до 12.09

Учителі ПК

6.

Вивчення методичних рекомендацій щодо оформлення класних журналів.

до 10.09

Некраш Т. В.

7.

Обговорення організації проведення предметних тижнів з біології, географії, інформатики, математики.

до 15.09

Учителі ПК

8.

Складання графіка відкритих уроків учителів, позаурочних заходів з предмета.

до 15.09

Учителі ПК

9.

Складання графіка атестації на навчальних рік, курсової підготовки вчителів, звітів про її результативність.

до 12.09

Купріянчук Л.А.

10.

Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителів.

до 12.09

Учителі ПК

11.

Ознайомлення вчителів, які будуть атестуватися, з положенням про атестацію.

до 20.10

Керівник ПК

12.

Підготовка і проведення шкільних олімпіад з предметів природничо-математичного циклу.

до 25.10

Учителі ПК

13.

Систематичний (раз на місяць) випуск шкільних предметних газет.

Протягом року

Учителі ПК

 

Засідання ІІ

Тема. Причинно-наслідкові зв’язки між знаннями учнів і рівнем педагогічної культури вчителя

 

25.10.2014 р.

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальні

1

Підготовка і проведення методичної наради спільно з учителями початкової школи з питань наступності в навчанні між початковою і основною школами.

до 20.11

Купріянчук Л.А.

2

Підготовка та участь учнів школи в районних олімпіадах згідно з графіком.

до 15.12

Учителі ПК

3

Стан роботи з обдарованими дітьми та шляхи його вдосконалення.

до 25.12

Купріянчук Л.А.

4

Підготовка завдань до підсумкових контрольних робіт

до 25.12

Учителі ПК

5

Перевірка виконання графіка контрольних, лабораторних, практичних робіт, тематичного оцінювання, виконання навчальних програм.

до 25.12

Учителі ПК

6

Перевірка ведення поурочних планів учителів ПК.

до 30.12

Некраш Т.В.

7

Тематична перевірка «Педагогічна підтримка учнів з початковим рівнем навчальних досягнень».

до 25.12

Учителі ПК

8

Аналіз результатів підсумкових семестрових контрольних робіт, розробка рекомендацій щодо подолання виявлення недоліків.

до 30.12

Учителі ПК

9

Аналіз виконання плану роботи ШПК за І семестр.

до 27.12

Купріянчук Л.А.

10

Організація, підготовка та проведення тижня педагогічної майстерності вчителів ПК.

листопад ІІІ

Учителі ПК

 

 

 


Засідання ІІІ

Тема. Компетентність і компетенції. Професійна компетентність учителя та компетентність особистості

25.12.2014.

п/п

Зміст роботи

 

Дата

проведення

 

Відповідальні

1

Особливості роботи вчителів природничо-математичного циклу в ІІ семестрі 2013-14 н.р.

10.01

Купріянчук Л.А.

2

Про наслідки моніторингових зрізів за підсумками І семестру.

 

10.01

Некраш Т.В.

3

Особливості та результати районної олімпіади 2014-2014 н.р.

 

30.12

Некраш Т.В.

Учителі ПК

4

Використання інноваційних методів навчання інформатиці – шлях до підвищення рівня компетентності учнів.

25.12

Кукса Л. В.

5

Формування життєвих компетенцій учнів через активізацію пізнавальної діяльності учнів на уроках географії.

25.12

Купріянчук Л.А.

6

Обговорення заходів декади педагогічної майстерності та аналіз відкритих уроків природничих і математичних дисциплін.

за планом

Учителі ПК

7

Участь в секційному районному методичному засіданні.

січень

Учителі ПК


Засідання ІV

Тема. Формування інноваційної культури та інформаційної компетентності

16.02.2015.

 

 

п/п

 

Зміст роботи

 

Дата

проведення

 

 

Відповідальні

1.

Ознайомлення з новим положенням про атестацію.

Вивчення інструктивних матеріалів  щодо проведення ДПА..

 

24.02

Некраш Т.В.

2.

Екологічна культура − основа життя людини.

24.02

П’яткун А.М.

3.

Формування в учнів інноваційного природокористування.

24.02

Купріянчук Л.А.

4.

Організація предметних тижнів з фізики та астрономії.

квітень

Погребна Ж.І.

5.

Формування життєвих компетенцій в контексті екології на уроках фізики. Обговорення відкритого уроку з фізики.

лютий

Погребна Ж.І.

6.

Формування екологічної культури на уроках трудового навчання.

березень

Топиха О.Г.

7.

Обговорення проведених відкритих уроків та методичного тижня.

лютий І

Учителі ПК

8.

Формування творчої особистості під час вивчення математики та  інформатики.

24.02

Кукса Л.В.

9.

Як створити «Портфоліо педагога».  

24.02

Купріянчук Л.А.

10.

Підготовка творчого звіту членів ПК по роботі над методичною проблемою.

постійно

Учителі ПК

 

Засідання V(Підсумкове)

Тема. Проблеми мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов

10.05.2015 р.

 

п/п

 

Зміст роботи

 

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

Обговорення відкритого уроку з біології.

березень

П’яткун А.М.

2.

Підсумки роботи предметних тижнів.

квітень

вчителі-предметники

3.

Підготовка та результати ДПА.

травень

вчителі-предметники

4.

Організація проведення та результати пробного ЗНО

24, 31 березня

вчителі-предметники

5.

Аналіз роботи предметної комісії за 2014-2015 навчальний рік.

20.05

Купріянчук Л.А.

6.

Підсумки роботи ПК.

20.05

Купріянчук Л.А.

7.

Перспективний план ПК на 2015-2016 навчальний рік.

 

20.05

Члени предметної комісії

8.

Робоча нарада членів ШПК з питань підготовки та проведення державної підсумкової атестації та навчальних екскурсій.

 

Члени ШПК

 

 
Оголошення

 

Нагороди