ТЕМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ,

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ І ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ

2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

Тема. Застосування новітніх технологій як один із шляхів підвищення ефективності уроків суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів та формування громадянської активності учнів.

Мета. Формування свідомого громадянина, патріота, людини  зі   шляхетними  особистісними  якостями  і  рисами  характеру, світоглядом  і  способом  мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими   на   саморозвиток;   формування   цінностей,  навичок і вмінь, створення  атмосфери співпраці і взаємодії вчителя і учня.

Пріоритетні напрямки і завдання на новий 2014-2015 навчальний рік:

·        діяльність предметної комісії  спрямувати на реалізацію вимог Закону України «Про освіту», «Закону про мови в Україні», Державної національної програми «Освіта. Україна ХХI століття», рекомендацій  Міністерства освіти і науки України, інших нормативних актів;

·        удосконалення фахової майстерності та професійної компетентності вчителів;

·        ефективне використання традиційно-інформаційних методів та методик інтерактивного навчання, постійне стимулювання самоосвіти як основної форми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

·        поглиблення знань з педагогіки і психології, теорії і практики виховання, оволодіння інноваційними технологіями, підвищення технічної освіченості педагогів, розвиток творчої активності і формування нового педагогічного мислення.


I засідання

Тема засідання

Дата проведення

Відповідальні та виступаючі

1.

Опрацювання офіційних документів МОН України, інших нормативних документів.

30.08.2014

Некраш Т. В.

Серпутько Л. В.

2.

Обговорення методичних рекомендацій щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів.

 

Серпутько Л. В.

Островська І. В.

3.

Поновлення банку даних учителів ПК.

 

Серпутько Л. В.

 

4.

Аналіз роботи ПК за 2013-2014 н. р.

 

Серпутько Л. В.

 

5.

Обговорення та затвердження плану роботи ПК на 2014-1015 н. р.

 

Серпутько Л. В.

 

6.

Повторення вимог щодо ведення класних журналів.

 

Лозовий П. О.

7.

Огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.

 

Павлівська В. А.

8.

Опрацювання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня»

(№ 409 від 03.04. 2012).

 

Некраш Т. В.

 

 

II засідання

 

№п/п

Тема засідання

Дата проведення

Відповідальні та виступаючі

1.

Методичний акваріум «Основи професійного становлення особистості сучасного вчителя».

Міні-доповіді:

1.    Вимоги до особистості сучасного вчителя.

2.    Зміст професійної культури вчителя.

3.    Психолого-педагогічний зміст зрілості вчителя.

4.    Професійна позиція вчителя.

5. Громадянська компетентність учителя.

25.10.2014

Серпутько Л. В.

 

 

 

Лозовий П. О.

 

Дорошенко О. С.

 

Поліщук О. В.

 

Носкова Т. Л..

Серпутько Л. В

2.

Огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.

 

Павлівська В. А.

 

3.

Вивчення роботи вчителів, які атестуються.

 

Некраш Т. В.

4.

Затвердження плану заходів щодо відзначення Дня української писемності й мови.

 

Серпутько Л. В

 

ІІІ засідання

№п/п

Тема засідання

Дата проведення

Відповідальні та виступаючі

Примітка

1.

Круглий стіл «Від творчого вчителя – до творчого учня».

1) Розвиток педагогічної творчості й педагогічної майстерності в умовах гуманізації навчання.

2) Самоосвіта вчителя – запорука педагогічної творчості.

3) Самоосвіта й самореалізація особистості.

10.01 2014 р.

Серпутько Л. В.

 

Островська І. В.

 

Каплун Н. М.

 

Дорошенко О. С.

 

 

 

2.

Огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.

 

Павлівська В. А.

 

3.

Про роботу ПК в І семестрі.

 

Серпутько Л. В.

 

4.

Аналіз зрізів знань учнів у І семестрі.

 

Некраш Т. В.

 


ІV засідання

 

№ п/п

Тема засідання

Дата проведення

Відповідальні та виступаючі

Примітка

1

Доповідь «Розробка мультимедійних презентаційних проектів у середовищі PowerPoint для подання навчального матеріалу з української літератури.

10.02 2015р.

Серпутько Л. В.

 

 

 

 

 

2.

Обговорення проведених уроків та виховних заходів.

 

Каплун Н. М.

 

3.

Підготовка до ДПА.

 

Серпутько Л. В.

 

 

 

 

V засідання

 

п/п

Тема засідання

Дата проведення

Відповідальні та виступаючі

Примітка

1

Підведення підсумків за 2014-2015 н. р.

25.05 2015

Серпутько Л. В.

 

 

 

 

 

 


СПИСОК ЧЛЕНІВ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ

з/п

П.І.Б.

викладача

ВНЗ,

спеціальність за дипломом

Який предмет викладає

Пед-стаж

Стаж роботи у школі

Рік атестації,

дата, категорія

КПК, рік

Методична тема

1.

Серпутько

Леся

Володимирівна

ХДГПІ ім. Г.С. Сковороди

1996 р.

Українська мова та література

 

18 р.

13 р.

18.03.2010

Спеціаліст вищої категорії

КОІПОПК

2009 р.

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури.

2.

Каплун Наталія Миколаївна

Київський педагогічний унівеститет ім. Б.Грінченка

Англійська мова

19 р.

7 р.

Спеціаліст І категорії

КОІПОПК

2009 р.

Методи підвищення якості навчання англійської мови.

3.

Лозовий Павло Олексійович

Київський педагогічний інститут ім. М.Горького

історія, суспільствознавство, правознавство

30 р.

24 р.

Спеціаліст вищої  категорії

КОІПОПК

2008 р.

Формування громадянськості учнів через розвиток критичного мислення на уроках історії та правознавства.

4.

Островська Інна Василівна

Київський національний педагогічний університет ім. П. Драгоманова

Українська мова і література та світова література

 

20 р.

2 р.

Спеціаліст вищої  категорії

КОІПОПК

2010 р.

Формування та розвиток критичного творчого мислення у контексті життєтворчої спрямованості вивчення української мови та літератури.

5.

Носкова Тетяна Леонтіївна

 

Київське обласне училище культури

Музичне мистецтво, художня культура

 

17 р.

 

13 р.

28.03. 2013 р.

спеціаліст

КОІПОПК

    2013 р.

Формування духовної культури  учнів на уроках естетичних дисциплін.

6.

Дорошенко Олена Сергіївна

ПХДПУ ім..Г.С.

Сковороди

Російська мова

2 р.

1 р.

спеціаліст

-

Впровадження прогресивних технологій навчання для соціалізації дитини як умови самовдосконалення і самореалізації вчителя і учня.

 

 

 

БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

 

№ з/п

 

Зміст роботи

 

Відповідальний

 

Термін

Відмітки

про виконання

 

 

1.

Вивчення директивних документів Міністерства освіти і науки України та програм з предметів.

члени ПК

вересень

 

 

 

2.

Участь у роботі обласних семінарів з предметів:

•   українська мова та література;

•   історія;

•   іноземна мова;

•   зарубіжна література;

•   фізична культура і основи здоров'я;

•   захист Вітчизни.

члени ПК

згідно графіка

 

 

 

 

3.

Участь членів ПК в проведенні:

•     науково-методичних конференцій;

•     семінарів-практикумів;

•     педчитань.

члени ПК

згідно плану

 

 

 

5.

Підготовка та обговорення доповідей:

•   місце рольових ігор у вивчення англійської мови;
•   Україна під час другої світової війни;

•   педагогічні здібності вчителя.

 

 

Каплун Н. М.

 

Лозовий П. О.

 

Островська І. В. 

 

 

жовтень

 

листопад

 

грудень

 

 

 

6.

Взаємовідвідування та обговорення уроків.

члени ПК

протягом року

 

 

 

7.

Вивчення передового досвіду педагогів-новаторів.

члени ПК

протягом року

 

 

 

8.

Знайомство з новинками методичної літератури.

члени ПК

протягом року

 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ УРОКІВ

№ з/п

Предмет

Тема уроку

Викладач

Дата

1.

Українська

мова і література

Відкритий урок «Словотвір. Орфографія». 6 кл.

Серпутько Л. В.

 

2.

Світова література

Інтегрований урок «Зорі і люди». 5 кл.

Островська І. В.

 

3.

Англійська мова

Відкритий урок «Погода. Одяг». 6 кл.

Каплун Н. М.

 

4.

Історія України

Відкритий урок «Причини та передумови національно-визвольної війни».

8 кл.

Лозовий П. О.

 

5.

Російська мова

Відкритий урок «Глагол»

Дорошенко О. С.

 

 


ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З ПРЕДМЕТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ТА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛІВ

 

 

№ з/п

 

Зміст роботи

 

Відповідальний

 

Термін

Відмітка про виконання

1.

Проводити  консультації, додаткові заняття.

Викладачі

протягом року

 

2.

Підготовка учнів до участі у Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика.

 

вересень - грудень

 

3.

Підготовка учнів до участі у обласних олімпіадах, конкурсах.

Викладачі

протягом року

 

4.

Провести предметні тижні з предметів.

Викладачі

протягом року

 

5.

Підготовка учнів до участі у ЗНО.

Викладачі

вересень - травень

 

 Майстер-класи ПК суспільно-гуман. дисц

      

 

 
Оголошення

 

Нагороди