1. Карачун Я.В. Джерела здоров’я: Оздоровчо-корекційна програма. – Володарка, 2007. – 95с.

Оздоровчо-корекційна програма «Джерела здоров’я» спрямована на формування в учнів початкових класів відповідального  ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. У програмі проаналізовано та виділено основні структурні компоненти здоров’я дитини, розроблено систему виховних та корекційно-просвітницьких занять із використанням ігрових методів, екскурсій, аутотренінгу тощо.

Програма рекомендована для використання вихователями та класними керівниками інтернат них закладів.

2. Глобець О.М. Взаєморозуміння: Корекційно-розвивальна программа. – Володарка, 2007. – 91 с.

У програмі поєднанні оптимальні форми і методи роботи, спрямовані на збереження психічного здоров’я вихованців. Нетрадиційні методи заняття, використання ігрових методів, психогімнастики, артотерапії, релаксаційних комплексів стимулюють пізнавальну активність вихованців, розвивають інтелектуальні здібності, комунікативні вміння. формують адекватну самооцінку, допомагають адаптуватися в колективі однолітків та майбутньому житті.

Програма рекомендована для використання практичним психологом у роботі з дітьми, які соціально депривовані.

3. Павлівська В.А. Шкільна бібліотека як центр духовного становлення особистості: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2007. –78 с.

У навчально-методичному посібнику опубліковано розробки виховних заходів, сценарії свят та інтелектуальні ігри, що сприяють вихованню моральних та духовних цінностей, розвитку пізнавальних інтересів, логічного мислення, творчих та акторських здібностей дітей.

Посібник адресований класним керівникам, вихователям, бібліотекарям.

4. Кардаш О.А.  Дидактичний матеріал з розвитку мовлення: Методичний збірник. – Володарка, 2007. –42 с.

У збірнику представлено завдання, спрямовані на розвиток мовленнєвих здібностей молодших школярів. Запропоновано систему вправ, мовленнєвих ігор, лінгвістичних казок, які  доповнюють матеріали, уміщені в підручниках.

Збірник адресований вчителям початкових класів, вихователям, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, батькам.

5. Кардаш О.А. Слово до слова зложиться мова: Навчально-методичний збірник. – Володарка. 2007. – 32 с.

Навчально-методичний збірник містить систему уроків української мови з теми ”Текст” для 2 класу. Поєднання різних типів та видів вправ, інтерактивних технологій сприяє розвитку критичного мислення учнів, поглиблює їхні знання. Значну увагу приділено роботі з розвитку зв’язного мовлення.

Збірник адресований учителям початкових класів, вихователям, студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

6. Кардаш О.А.         Рідна мова – дивна дивина: Навчально-методичний     збірник. - Володарка, 2007. – 38 с.

У навчально-методичному збірнику подано сценарії позаурочних заходів, які сприяють розвитку активності учнів, створюють можливість проявити свої таланти. Розважальні ігри заохочують дітей до вивчення рідної мови. Свята допомагають відчути себе справжніми акторами.

Збірник адресований учителям початкових класів, вихователям, студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

7. Сироветник О.М. Інтегровані заняття в початкових класах. Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2007. – 91 с.

У навчально-методичному посібнику представлено методичні розробки інтегрованих занять з використанням інтерактивних технологій.

Запропоновані заняття сприяють глибокому засвоєнню учнями програмового матеріалу, розвитку їхніх творчих здібностей, формуванню навичок мислення високого рівня, культури спілкування учнів, умінь застосовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях.

Посібник адресований учителям початкових класів, вихователям, студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

8. Лагошна Г.С. Дорога до духовності: Навчально-методичний збірник. – Володарка, 2007. – 20 с.

У навчально-методичному збірнику представлено систему уроків з викорис­танням інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, присвячених вивченню творчості А. де Сент–Екзюпері.

Матеріали збірника допоможуть учителям  сформувати у своїх вихованців світоглядні засади. Уроки побудовані як роздуми про вищі цінності людського життя.

Посібник адресований учителям зарубіжної літератури, студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

9. Луцак Н. В.  Прикметник: Дидактичні матеріали з української мови для 4 класу. – Володарка, 2007. –34 с.

Запропоновані вправи допоможуть учням четвертого класу засвоїти та закріпити програмовий матеріал з теми «Прикметник».

Представлено завдання різних рівнів складності, що забезпечує можливість реалізувати диференційований підхід, створити позитивну атмосферу в колективі для досягнення спільних цілей, планувати роботу в парах, у малих групах.

Збірник адресований учителям початкових класів, вихователям, студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

10. Купріянчук Л. А. Програма «Сім Я мого здоров’Я»: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2007. – 91 с.

Програма „Сім Я мого здоров’я” спрямована на формування і розвиток у вихованців школи-інтернату системи загальнолюдських морально-духовних цінностей, відповідального ставлення до власного здоров’я та життя.

Програма рекомендована для використання класними керівниками та вихователями інтернатних закладів у роботі з підлітками.

11. Пилипенко А.А. Організація дозвілля для дітей в умовах  інтернатного закладу: Методичний збірник. – Володарка, 2007. – 34 с.

У збірнику запропоновано рекомендації та матеріали до проведення ігрових програм в інтернатних закладах.

Для заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, вихователів шкіл-інтернатів, дитячих будинків, учителів.

12. Пилипенко А.А Організація роботи дитячо-юнацького об'єднання в умовах інтернатних закладів: Методичні рекомендації. – Володарка, 2007. –25 с.

Запропоновано методичні рекомендації щодо організації та змісту діяльності учнівського самоврядування в умовах інтернатних закладів.

Для заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, вихователів шкіл-інтернатів, дитячих будинків, учителів.

13. Купріянчук Л.А. Організація і зміст виховної роботи в умовах інтернатного закладу: Навчально-методичний посібник. – Володарка,    2007. – 46 с.

У посібнику розкрито теоретичні аспекти організації і змісту виховної роботи з вихованцями інтернатних закладів, запропоновано методичні рекомендації щодо вибору шляхів реалізації розвивальних, виховних та освітніх завдань.

Адресовано заступникам директорів інтернатних закладів з виховної роботи.

14. Купріянчук Л.А. Сходинки становлення особистості: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2007. – 65 с.

У посібнику запропоновано систему заходів щодо організації позаурочної діяльності з підлітками за програмою "Сім Я мого здоров'Я".

Для заступників директорів інтернатних закладів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, вихователів шкіл-інтернатів, дитячих будинків.

Адресовано учителям основ здоров'я загальноосвітніх навчальних закладів.

15. Серпутько Л.В. Однорідні члени речення: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2007. – 36 с.

Посібник містить систему уроків з української мови для 8 класу із використанням інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій. Запропоновані заняття сприяють глибокому засвоєнню учнями програмового матеріалу, розвитку їхніх творчих здібностей, культури спілкування учнів, формуванню вмінь застосовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях.

Адресовано вчителям української мови загальноосвітніх навчальних закладів.

16. Лозовий П.О. Конституційне право у схемах і таблицях: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2007. – 70 с.

Посібник містить схеми і таблиці до курсу правознавства (9 клас). Запропоновані матеріали сприяють глибокому засвоєнню учнями програмового матеріалу з розділу "Правова система України".

Адресовано учителям правознавства загальноосвітніх навчальних закладів.

17. Погребна Ж.І. Вивчаємо сполучені посудини: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2007. – 10 с.

У посібнику вміщено методичні рекомендації щодо організації і проведення уроків фізики у 7 класі із використанням інтерактивних та мультимедійних технологій, зокрема -  віртуальні досліди.

Адресовано вчителям фізики загальноосвітніх навчальних закладів.

18. Федоренко Л.М. Захищаємо права дитини: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2007. – 30 с.

Теоретичний і практичний матеріал посібника має на меті допомогти соціальним педагогам, вихователям інтернатних закладів розвивати у підлітків почуття власної гідності, необхідності для суспільства, усвідомлення своїх прав, обов'язків, відповідальності за свої дії; стимулювати у дітей бажання вивчати та реалізувати свої права.

Адресовано соціальним педагогам, вихователям інтернатних закладів.

19. Лагошна Г.С. Світ тримається на диваках. Навчально-методичний збірник. – Володарка, 2008. -30 с.

У збірнику представлено систему уроків з використанням інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання, а саме розробки уроків зарубіжної літератури у 8 класі з теми: «Творчість М. Сервантеса. Роман «Дон Кіхот».

Посібник супроводжується CD-диском, на якому представлено презентації до уроків.

Адресовано студентам філологічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів, вчителям зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів.

20. Погребна Ж.І. Використання мультимедійних технологій на уроках фізики: Навчально-методичний посібник. - Володарка, 2008. – 30 с.

Посібник містить авторські розробки уроків фізики з використанням мультимедійних технологій для учнів 7, 9 класів.

Уроки спрямовані на формування в учнів цілісного наукового світогляду, технологічної, комунікативної і соціальної компетенцій на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство.

Посібник супроводжується CD-диском, на якому представлено презентації до уроків.

Посібник адресований студентам вищих педагогічних навчальних закладів, вчителям фізики загальноосвітніх навчальних закладів.

21. П’яткун А.М. Нащадки динозаврів – хто вони?: Навчально-методичний збірник. - Володарка, 2008. – 46 c.

Навчальні заняття спрямовані на розвиток творчого мислення та формування в учнів ключових життєвих компетентностей: комунікативних, психологічних, інформаційних та загальнокультурних, а також презентують методику особистісно-зорієнтованого навчання.

Посібник супроводжується CD-диском, на якому представлено презентації до уроків.

Адресовано студентам вищих педагогічних навчальних закладів, вчителям біології загальноосвітніх навчальних закладів.

22. Купріянчук Л.А. Основи сімейного господарювання: Авторська програма факультативного курсу для учнів 9-12 класів – Володарка, 2008. – 50 с.

Програма спрямована на отримання економічних, сімейно-побутових та фінансових основ знань, на здобуття вихованцями інтернатного закладу життєвих компетенцій, формування господарсько-економічної та законодавчо-грамотної особистості.

У додатках вміщено розробки навчальних занять, які сприяють самопізнанню, самореалізації, усвідомленню важливості здобуття дітьми сімейно-побутових навичок господарювання.

Посібник супроводжується CD-диском, на якому представлено презентації занять.

Програма рекомендована для педагогічних працівників інтернатних закладів.

23. Киришун О. А. Формування духовності у молодших школярів: Методичний посібник. – Володарка, 2008. - 76 с.

У посібнику представлено проект “Добросвіт”, який спрямований на формування основ духовної культури та підвищення загальнокультурного рівня вихованців. Запропоновано систему роботи щодо розвитку життєвих компетенцій учнів молодшого шкільного віку за допомогою організації продуктивної ігрової діяльності у формі творчих проектів, вміщено розробки виховних заходів та сценарії свят.

Посібник супроводжується CD-диском, на якому представлено презентації до виховних занять.

Адресовано педагогічним працівникам початкової школи, студентам педагогічних вузів, педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів.

24. Серпутько Л. В. Використання мультимедійних технологій на уроках української літератури: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2008. – 40 с.

У збірнику представлено авторські розробки уроків української літератури з використанням мультимедійних презентацій, які створені за допомогою Power Poin.

Посібник супроводжується СD-диском, на якому представлено презентації до уроків.

Адресовано студентам філологічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів, вчителям української літератури загальноосвітніх навчальних закладів.

25. Глобець О.М. Корекційно-розвивальна програма «Психологічний супровід вихованців інноваційного інтернатного закладу»: - Володарка, 2008. – 74 с.

Програма психологічного супроводу вихованців компетентісно спрямованого інноваційного інтернатного закладу сприяє формуванню ключових компетентностей  випускників. У програмі передбачено систематичне дослідження та корекцію особистісних якостей вихованців, які впливають на формування та становлення життєвого простору дитини і сприяють професійному й життєвому самовизначенню. У додатках уміщені розробки психолого-педагогічних семінарів для педагогів, тренінги професійного самовизначення для учнів, корекційно-розвивальні заняття.

Програму рекомендовано для використання практичними психологами закладів освіти.

26. Глобець О.М. Інтеграція в соціумі: «Корекційно-розвивальна програма адаптації вихованців до умов інтернатного закладу» – Володарка, 20078 – 37с.

У посібнику представлено програму роботи практичного психолога із вихованцями інтернатних закладів. У додатках подано розробки діагностично-корекційного напрямку практичного психолога, систему роботи вихователів та класних керівників, медичного персоналу, а також розробки тренінгових занять для учнів.

Програму рекомендовано для використання практичними психологами, вихователями, класними керівниками, соціальними та медичними працівниками закладів освіти.

27. Сироветник Н.О. Прикрасимо свою оселю: Навчально-методичний посібник. - Володарка, 2008. - 97 с.

У збірнику представлено програму, спрямовану на розвиток творчих та інтелектуальних здібностей молодших школярів, виховання любові до рідного краю, повагу  до народних умільців та народних традицій.

Посібник розкриває систему роботи щодо реалізації власних дитячих задумів через проектну діяльність.

Адресовано керівникам гуртків, педагогічним працівникам початкової школи, студентам педагогічних вузів, педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, батькам.

28. Каплун Н.М. Welcome to Great Britain: Навчально-методичний посібник. - Володарка, 2008. - 32 с.

Посібник містить розробки навчальних занять з англійської мови з використанням інтерактивних та комп’ютерних технологій (для учнів 8, 9 класів).

Запропоновані уроки сприяють покращенню знань з усіх видів мовленнєвої діяльності та розвитку творчих здібностей учнів.

Посібник супроводжується СD-диском, на якому представлено презентації до уроків.

Адресовано вчителям англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів.

29. Карачун Я. В., Киришун О. А., Василенко Л. М. Світ добра і любові: Методичний посібник. – Володарка, 2008. – 57 с.

У збірнику представлено авторські розробки виховних заходів морально-етичного спрямування: «Посієм в душах зерна доброти», «Мандрівка в країну Доброти», «Що є любов?». Заняття супроводжуються мультимедійними презентаціями, які створені за допомогою Power Point.

Посібник супроводжується СD-диском, на якому представлено презентації до виховних занять.

Адресовано заступникам директорів шкіл з виховної роботи, вихователям та класним керівникам загальноосвітніх навчальних закладів.

У збірнику представлено навчальні проекти з курсу «Я і Україна» (2 клас): «Ластівка сільська», «Відомі люди нашого краю», «Народний календар», «Славетні українці», «Кожну крихту збережемо».

Матеріали збірника спрямовані на розвиток в учнів критичного мислення, інтелектуальних здібностей, пізнавальної активності, уміння самостійно здобувати знання, формують ключові життєві компетенції.

Адресовано педагогічним працівникам початкової школи, студентам педагогічних вузів.

30. Луцак Н.В. Збірник проектів з курсу «Я і Україна»(2кл.): Навчально-методичний посібник. - Володарка, 2008. – 30 с.

У збірнику представлено навчальні проекти з курсу «Я і Україна» (2 клас): «Ластівка сільська», «Відомі люди нашого краю», «Народний календар», «Славетні українці», «Кожну крихту збережемо».

Матеріали збірника спрямовані на розвиток в учнів критичного мислення, інтелектуальних здібностей, пізнавальної активності, уміння самостійно здобувати знання, формують ключові життєві компетенції.

Адресовано педагогічним працівникам початкової школи, студентам педагогічних вузів.

31. П'яткун А.М. Учись вчитися. Уроки з основ здоров'я для 5 класу: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2007. – 35 с.

У посібнику вміщено систему уроків з основ здоров'я для 5 класу із використанням інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Посібник містить уроки з вивчення творчості Л. Глібова у 5класі, С. Руданського та В. Нестайка у 6 класі. Подані розробки репрезентують використання на уроках української літератури інтерактивних технологій та нестандартних прийомів.

Посібник містить систему уроків з української мови для 8 класу із використанням інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій. Запропоновані заняття сприяють глибокому засвоєнню учнями програмового матеріалу, розвитку їхніх творчих здібностей, культури спілкування учнів, формуванню вмінь застосовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях.

У збірнику представлено авторські уроки біології для учнів 8 клас із використанням інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Посібник містить схеми і таблиці до курсу правознавства (9 клас). Запропоновані матеріали сприяють глибокому засвоєнню учнями програмового матеріалу з розділу "Правова система України".

32. Некраш Т.В., Купріянчук Л.А., Глобець О.М., Павлівська В.А., Масло Л.В., Швець О.С. Психолого-педагогічний супровід моделі підготовки випускника Школи Життєзнавства: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2008. – 185 с.

Висвітлено матеріали про створення Школи Життєзнавства – школи життєвої компетентності, яка захистить і підтримає дитину, сформує в неї життєву стійкість, озброїть  технологіями життєтворчості, допоможе у виборі життєвого шляху.

Реалізація моделі підготовки випускника забезпечується впровадженням в педагогічний процес педагогіки життєтворчості, родинної філософії, здоров’язберігаючих, інтерактивних, інформаційно-комунікативних технологій, особистісно орієнтованого навчання та проектної діяльності.

Матеріали навчально-методичного посібника адресовано педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, інтернатних закладів та студентам педагогічних вузів.  

33. Некраш Т.В. Активізація пізнавальної активності учнів на уроках математики засобами інноваційних педагогічних технологій: Методичний посібник. – Володарка , 2009. – 78 с.

Посібник знайомить з педагогічним проектом, який допоможе вчителеві математики зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним. Використання інтерактивних технологій забезпечує активізацію пізнавальної активності учнів, дає змогу реалізувати особистісно орієнтоване навчання.

У посібнику подані розробки уроків алгебри з теми «Послідовність» (9клас) з використанням інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Посібник супроводжується CD-диском, на якому представлено презентації занять

Адресовано вчителям математики, студентам педагогічних навчальних закладів.

  34. Лагошна Г. С. Використання інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2009.-30с.

Збірка містить розробки уроків зарубіжної літератури в 7- 8-х класах з використанням інтерактивних методів навчання.

Автор пропонує цікаві нетрадиційні форми роботи на уроках зарубіжної літератури з використанням мультимедійних технологій.

Посібник супроводжується CD-диском, на якому представлено презентації занять

Матеріали адресовані вчителям зарубіжної літератури, студентам філологічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

 35.Сироветник Н. О. Організація виховного середовища в початкових класах: Навчально- методичний посібник. – Володарка , 2009. – 100с.

Навчально-методичний посібник містить матеріали, спрямовані на організацію виховного середовища в початкових класах закладів освіти, а також систему методичних розробок, виховних занять з використанням інтерактивних технологій, спрямованих на формування ключових життєвих компетенцій, пізнавальної активності, основ духовної культури учнів, розвитку їхніх творчих здібностей та вироблення навичок самоконтролю.

Адресовано заступникам директорів шкіл з навчально-виховної роботи, класоводам, класним керівникам, вихователям, студентам педагогічних вузів, батькам.

 36. Луцак Н. В., Сироветник Н. О., Савенок С. М., Киришун О. А., Бербер Т. Б., Тишук І. М. Пізнаємо. Вчимося. Творимо: Методичний посібник. – Володарка, 2009. – 60с.

У збірнику представлено розробки навчально-виховних занять з використанням інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, а також методу проектів.

Матеріали збірника спрямовані на формування у молодших школярів основ духовної культури, інтелектуальних здібностей, пізнавальної активності, ключових життєвих компетенцій.

Адресовано учителям початкових класів, студентам педагогічних вузів.

37. Погребна Ж. І., Глобець О. М., П’яткун А. М.  Формування життєвих компетенцій на уроках природничо-математичних дисциплін засобами методу проектів: Методичний посібник. – Володарка, 2009. – 80 с.

Посібник містить учнівські проекти, виконані учнями 7-9 класів.

Адресовано вчителям загальноосвітніх природничо-математичних дисциплін навчальних закладів, студентам педагогічних вузів.

 38. Павлівська В. А. Застосування проектної діяльності в роботі шкільної бібліотеки: Збірник дитячих проектів. – Володарка, 2009. – 55с.

Збірка містить розробки дитячих проектів, спрямованих на розвиток у дітей творчих здібностей, пізнавальних навичок, особистої ініціативи, вільної самостійної думки.

Проекти орієнтовані на формування у вихованців ключових життєвих компетенцій, умінь самостійно конструювати свої знання, вміння діяти в інформаційному просторі, широко використовуючи його можливості.

Рекомендовано шкільним бібліотекарям, класним керівникам, вихователям інтернатних закладів.

 39. Гордієнко О. Є. Програма гуртка “Чарівні намистинки: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2009р. – 70с.

         Представлено програму, спрямовану на розвиток творчих та інтелектуальних здібностей школярів із використанням ігрових методик.

         У посібнику висвітлюються розробки цікавих занять з бісероплетіння, вправи, ігри та тренінгові заняття на розвиток у дітей культури міжособистісного спілкування, толерантності, творчого мислення, звертається увага на сенсорний розвиток та розвиток дрібної моторики рук вихованців.

         Адресовано керівникам гуртка, педагогічним працівникам, студентам педагогічних вузів, педагогічним працівникам, активним та зацікавленим батькам.

  40. Каплун Н. М. Формування соціокультурної та життєтворчої компетенцій вихованців на уроках англійської мови: Методичний посібник. – Володарка, 2009р. – 70с.

Посібник містить розробки уроків з теми “ Great Britain”, на яких учні знайомляться із культурою та традиціями Великобританії. Іншомовний  соціокультурний матеріал, що використовується на уроках, формує в учнів уявлення про сучасний, полікультурний світ, про загальнолюдські та національні цінності.

Посібник супроводжується CD-диском, на якому представлено презентації занять

Адресовано вчителям англійської мови, студентам педагогічних вузів.

  41. Пилипенко А.А. Модель учнівського самоврядування школи «Містечко ЕВРІКА» санаторного інтернатного закладу: Методичні рекомендації. – Володарка, 2009. – 80 с.

У посібнику представлено модель учнівського самоврядування школи, яка реалізується в умовах інтернатного закладу. Вміщено розробки проектів, що є результатом спільної роботи педагогічного та учнівського колективів.

Адресовано заступникам директорів шкіл з виховної роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам, вихователям шкіл-інтернатів, дитячих будинків, учителям.

 42. Кардаш О. А. Формування мовленнєвої культури молодших школярів в умовах інтернатного закладу: Методичний посібник. – Володарка , 2009. – 48 с.

У посібнику вміщено розробки уроків зв’язного мовлення з використанням інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяють розвитку комунікативної компетентності молодшого школяра.

Адресовано вчителям початкових класів, студентам педагогічних навчальних закладів.

 43. Лагошна Г.С., Серпутько Л.В. Формування комунікативних компетенцій учнів 5-9 класів:  Методичний посібник. – Володарка, 2009. – 70 с.

У посібнику вміщено зразки проектів, виконаних учнями 5-9 класів. Запропоновано приклади застосування проектних технологій у навчальній та позаурочній діяльності.

Метод проектів дозволяє підвищити ефективність засвоєння нового матеріалу, пробуджує в дітей допитливість, творчу активність, зацікавленість навчальним матеріалом, стимулює активну самостійну діяльність учнів.

Адресовано педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, студентам педагогічних вузів.

 44. Василенко Л.В. Школа громадянина: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2009. – 40с.

         Посібник містить педагогічний проект та тематичні розробки виховних занять з використанням інноваційних методів навчально-виховної роботи (ІКТ, метод учнівських проектів, тренінгові заняття).

         Теоретичний і практичний матеріал посібника сприяє становленню активної позиції старшокласників, підвищенню самоповаги, почуття гідності і відповідальності за себе та свої вчинки, розвитку ключових життєвих компетентностей.

         Посібник рекомендований для класних керівників та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів.

 45. П’яткун А.М. Ландшафтний дизайн шкільного подвір’я: Методичні рекомендації. – Володарка, 2009. – 40 с.

У роботі представлено навчальний проект створення ландшафтного дизайну шкільного подвір’я, декоративного оформлення  озелененої території.

Адресовано викладачам природничих дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів та студентам педагогічних навчальних закладів.

 46. Глобець О.М. Корекційно-розвивальні тренінгові заняття: Методичний збірник. – Володарка, 2009. – 80 с.

   У збірнику представлено розробки тренінгових  занять з вихованцями інтернатних закладів.

Запропоновані заняття сприяють розвитку самопізнання і самодослідження вихованців на основі їхніх внутрішніх поведінкових змін, формуванню процесу особистісного розвитку, реалізації творчого потенціалу дітей.       

Збірка адресована практичним психологам, соціальним педагогам, класним керівникам загальноосвітніх шкіл та інтернатних закладів.

 

2010 рік

 

1. Павлівська В.А. Інтелектуальні ігри як засіб формування читацької активності: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2010. – 55 с.

 До збірника входять розробки інтелектуальних ігор, що сприяють розвитку комунікативних здібностей дітей, дають можливість випробувати соціальні ролі та співвідносити їх з реальними життєвими ситуаціям, допомагають не лише відтворити набуті знання, а й розвивають спостережливість, уяву, мислення, дають учням максимум можливостей для самостійного аналізу, зіставлення, порівняння, активізують читання школярів, стимулюють їх звертання до художньої, науково-пізнавальної, довідкової літератури, посилюють сприйняття, формують художні та естетичні смаки, поглиблюють навички самостійної роботи з книгою, розвивають логічне мислення.

Адресовано шкільним бібліотекарям, класним керівникам, вихователям.

 

2. Кухарська М.В., Здоров’я дітей – багатство нації: творча виховна програма з учнями 5 класу. – Володарка, 2010.- 46с.

 Програма розроблена на основі діагностичних даних про дітей та призначена для учнів 5 класу.

В основу виховної програми покладена концепція гуманістичної психології та педагогіки життєтворчості. Програма передбачає активне залучення школяра до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства.

Матеріали збірника спрямовані на формування в учнів 5-х класів здоров’язберігаючої компетенції, навичок самоосвітньої діяльності, стимулювання прагнення самовдосконалюватися, розвиток пізнавальної та творчої активності, виховання активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя.

Програма рекомендована для педагогічних працівників, студентів педагогічних вузів.

 3. Луцак Н.В. Формування здоров’язберігаючої компетенції молодших школярів через проектну діяльність: Навчально-методичний посібник. – Володарка 2010 – 57с.

Матеріали навчально-методичного посібника спрямовані на формування в учнів початкових класів здоров’язберігаючої компетенції, навичок самоосвітньої діяльності, стимулювання прагнення самовдосконалюватися, розвиток пізнавальної та творчої активності, виховання активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя.

Запропоновані матеріали представленно у формі навчальних проектів з курсу «Основи здоров’я» (3 клас): «Харчування і здоров’я», «Цілющі рослини рідного краю»,«Обережно – СНІД!», «Хочеш бути здоровим – грайся».

Адресовано педагогічним працівникам початкової школи, студентам педагогічних вузів.

 4. Серпутько Л. В. Однорідні члени речення: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2010. – 50 с.

Посібник містить систему уроків з української мови для 8 класу із використанням інтерактивних, інформаційно-комунікаційних і здоров’язберігаючих технологій. Запропоновані заняття сприяють глибокому засвоєнню учнями програмового матеріалу, розвитку їхніх творчих здібностей, культури спілкування учнів, формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, вчать культури здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок.

Викладання української мови усвідомлюється автором конспектів як процес, що сприяє вихованню особистості, яка вчиться для власного самовдосконалення. Уміле поєднання традиційних та інноваційних технологій сприяє досягненню цієї мети.

Адресовано вчителям української мови загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Лагошна Г.С. Людина в життєвих ситуаціях: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2010р. – 35с.

 У навчально-методичному посібнику представлені уроки, розроблені на основі концепції життєзнавства.

Запропоновані розробки уроків спрямовані на виховання особистості як творця і проектувальника свого життя, усвідомлення особистістю своїх життєвих і соціальних ролей, оптимальне визначення власних життєвих завдань та раціональне обґрунтування шляхів та засобів реалізації, перетворення життєвого досвіду літературних персонажів в індивідуальний досвід особистості.

Адресовано учителям зарубіжної літератури, студентам вищих навчальних закладів.

 6. Мартиненко О.В. Бути громадянином: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2010 – 55с.

Виховний проект «Бути громадянином», створений опираючись на Програму ,,Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України“, затверджену МОН України. Він спрямований на усвідомлення ціннісного ставлення до суспільства і держави, що проявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

Проект рекомендовано для використання у роботі з підлітками класним керівникам, вихователям інтернатних закладів.


7. Сироветник Н.О. Засоби наочності у процесі вивчення геометричного матеріалу у 1-2 класах школи життєзнавства: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2010. – 72с.

У навчально-методичному посібнику представлено методичні матеріали щодо вивчення геометричного матеріалу у 1-2 класах, а також систему навчальних занять, зміст яких сприяє глибокому засвоєнню програмового матеріалу, розвитку просторової уяви і творчих здібностей молодшого школяра.

Запропоновані матеріали представлено у формі учительського проекту.

Адресовано вчителям початкових класів.

 8. Каплун Н. М.  Формування здоров’язберігаючих компетенцій

на уроках англійської мови: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2010 – 55с.

Навчальний посібник складається з авторських розробок, уроків різних типів та різноманітних форм з використанням інформаційно-комунікаційних технологій по темі “Healthy Life”.

Запропоновані розробки завдань призначені як для парної так і для групової роботи. Доповнюючи традиційні завдання, вони сприяють більш легкому та усвідомленому засвоєнню мовленнєвих зразків, граматичних структур та лексичних одиниць з наступним їх використанням у спілкуванні.

У посібнику використано популярні форми навчання: гра, інсценування діалогів, учнівські презентації, кросворди.

Адресовано вчителям англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів.

9. Діденко Т.М., Циганенко В.А., Кухарська М.В., Лозова А.Б., Грицюк Л.М., Охоча Н.А., Ступніцька Л.А., Киришун О.А., Василенко Л.М., Мартиненко О.В., Нагорна Л.В., Тишук І.М., Папчук І.Л. Здорова людина – щаслива країна. Методичний збірник. – Володарка, 2010. – 72с.

 У збірнику представлено розробки виховних годин з використанням інтерактивних технологій навчання.

Матеріали збірника спрямовані на формування в учнів здоров’язберігаючої компетенції, навичок самоосвітньої діяльності, стимулювання прагнення самовдосконалюватися, розвиток пізнавальної та творчої активності, виховання активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя.

Адресовано класним керівникам, вихователям інтернатних закладів.

 10. П’яткун А.М. Формування життєвих компетенцій на уроках біології: навчально-методичний посібник. – Володарка, 2010. – 54 с.

Посібник містить авторські розробки уроків з біології із використанням інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Навчальні заняття спрямовані на формування в учнів здорового способу життя, екологічного способу мислення, та цілісного наукового світогляду.

Адресовано вчителям біології загальноосвітніх навчальних закладів, студентам педагогічних вузів.

2011-2012рр.

 Погребна Ж.І., П’яткун А.М. Позакласні заходи з природничих дисциплін: Навчально-методичний збірник. – Володарка, 2012. 74с.

Навчання це не тільки робота в класі та виконання домашніх завдань. Навчання може бути дуже цікавим та захоплюючим, якщо проводити його у формі проектної діяльності та різноманітних позакласних заходів. Досвід вчителів свідчить про те, що такі форми навчання є найефективнішим засобом заохочення учнів до занять природничими дисциплінами. Розробки заходів для молодших школярів можуть сприяти їхньому розширенню світогляду, заохоченню до ведення здорового способу життя, а старшокласники перевірять та поглиблять свої знання, а також відкриють нові перспективи у вивченні та пізнанні такого різноманітного та складного навколишнього світу. Пропоновані розробки допоможуть учителям формувати здоров’язберігаючі, комунікативні, соціальні компетентності під час вивчення окремих тем.

Посібник містить розробки, що будуть корисні для організації позакласних заходів з фізики та біології як загальношкільних так і для окремих класів та при проведенні предметних тижнів.

 Серпутько Л.В., Островська І.В., Лозовий П.О., Лопата О.П., Ярина О.М., Носкова Т.Л., Пилипенко А.А. Використання інтерактивних технологій на уроках суспільно-естетичних дисциплін. : Навчально-методичний збірник. – Володарка, 2012. 69с.

        Збірка містить розробки навчальних занять суспільно-естетичних дисциплін з використанням широкого спектру інтерактивних технологій.

      Запропоновано групові та індивідуальні форми роботи, що можна використати на уроках для стимулювання інтересу до предметів, розвитку дослідницьких здібностей.

       Призначена для вчителів суспільно-естетичних дисциплін.

Циганенко В. А. Програма виховної роботи «Життєвими стежинками» : Методичний збірник. – Володарка, 2012. 24с.

      Програма спрямована на організацію виховного середовища в початкових класах, систему виховних занять з використанням інтерактивних технологій, націлених на формування життєвих компетенцій, пізнавальної активності, духовних та творчих здібностей учнів, вироблення навичок самореалізації та самоконтролю.

Рекомендовано вихователям шкіл-інтернатів та загальноосвітніх закладів.

Ступніцька Л. А. Програма «Я – особистість» : Методичний збірник. – Володарка, 2012. 72с.

Програма «Я − особистість» спрямована на формування основ культури, розвитку життєвих компетенцій, загальнолюдських морально-етичних цінностей, відповідального ставлення до власного життя та здоров’я, розвитку особистості кожної дитини та її творчих здібностей.

Програма рекомендована класним керівникам та вихователям шкіл-інтернатів.

 Глобець О.М. Виховна система школи «Життєві горизонти» : Методичний збірник. – Володарка, 2012. 74с.

         У посібнику сплановані основні заходи роботи з вихованцями в умовах школи життєзнавства, подані практичні та теоретичні рекомендації щодо технології реалізації завдань, які спонукають школярів до самостійного розв'язання власних життєвих проблем у нестабільному суспільстві; сприяють самореалізації людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності. Головна роль відводиться вихователю, який в позаурочній діяльності різноманітними формами та методами роботи з вихованцями формує здатність до життєтворчості.

 Глобець О.М. Навчальна програма факультативного курсу «Формування позитивного мислення в учнів школи-інтернату» : Володарка, 2012. 34с.

        Програма надає учням знання та навички з питань самоуправління власною життєдіяльністю, самореалізації безмежного людського потенціалу, моральної поведінки в багатьох критичних життєвих ситуаціях. Програмою передбачені педагогічні методи впливу та різноманітні психологічні вправи, які допоможуть докорінно змінити погляди дитини на життя, допоможуть навчитися позитивно мислити, стати щасливою, радісною та оптимістичною людиною.

Програма є своєрідним керівництвом по формуванню оптимістичних якостей у вихованців.

       Програма розрахована для використання практичними психологами в загальноосвітніх школах, для студентів  ВНЗ.

 

Формування пізнавальної активності в початковій школі. : Навчально-методичний збірник – Володарка, 2012. 74с.

       У збірнику представлено розробки навчально-виховних занять з використанням інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій.

       Матеріали збірника спрямовані на формування у молодших школярів пізнавальної активності, ключових життєвих компетенцій, інтелектуальних здібностей, основ духовної культури.

       Адресовано вчителям початкових класів, вихователям, студентам педагогічних вузів.

Павлівська В. А. Мультимедійний супровід інтелектуальних ігор та масових заходів в роботі шкільної бібліотеки : Навчально-методичний збірник. – Володарка, 2012. 74с.

        До збірника входять розробки інтелектуальних ігор, масових заходів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Основою заходів є мультимедійний супровід, що значно активізує читання школярів, стимулює їх звертання до художньої, науково-пізнавальної, довідкової літератури, посилює сприйняття, спонукає до самостійної роботи з книгою, розвиває логічне мислення та уяву, формує пізнавальну та самоосвітню компетенції.

        Адресовано шкільним бібліотекарям, класним керівникам, вихователям.

Сироветник Н.О. Методичні розробки навчальних занять: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2015. -  65 с.

У посібник входять уроки для учнів початкових класів, спрямовані на удосконалення знань учнями з з різних предметів, формування пізнавальних понять, розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Посібник адресований вчителям початкових класів, студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

 

 
Оголошення

 

Нагороди