У КЗ "Володарській загальноосвітній санаторній школі-інтернат І-ІІІ ступенів" створено умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку учнів.

У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив санаторної школи-інтернату продовжує працювати над науково-методичною проблемою «Вплив здоров’язберігаючих технологій на формування та становлення особистості в умовах школи життєзнавства».

ЗАВДАННЯ на 2014-2015 навчальний рік:

забезпечити реалізацію прав громадян на повну загальну середню освіту;

сприяти підвищенню ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних методик;

розробити серію корекційно-розвивальних тренінгових занять з метою якісної соціально-психологічної підтримки новоприбулих учнів;

продовжити впроваджувати програму тренінгового курсу «Формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу»;

створити належні умови для адаптації до навчання учнів 1-х,5-х,10-х класів з преходом на інший рівень навчання;

створити належні умови для адаптації до навчання учнів 3-х,6-х класів за новим Державним стандартом основної школи;

забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи;

забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадської активності, організації здорового способу життя;

продовжити систематичну роботу над корегуванням моделі діяльності закладу освіти, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я вихованців школи-інтернату й педагогічних працівників засобами створення відповідного навчального, соціального та фізичного середовища;

підвищити науковий, педагогічний та фаховий рівні педагогів з питань упровадження здоров’язберігаючих технологій у практику роботи;

розвивати інформаційно-освітнє середовище закладу;

вдосконалювати інформаційно-технологічну культуру педагогічних і управлінських кадрів;

систематизувати інформаційно-освітні ресурси;

організовувати індивідуальну та групову роботу з обдарованими дітьми;

забезпечити психологічний супровід навчально-виховного процесу;

формувати особистісні цінності вихованців на основі впровадження здоров’язберігаючих та інформаційно-комунікаційних технологій;

реалізувати проект «Музей історії школи»;

впровадити тиждень соціально-психологічної служби;

удосконалити проведення тижнів педмайстерності.

 

Склад методичної ради школи:

голова МР – директор школи – А. І. Косовський;

заступник голови – заступник директора з навчальної роботи Т. В. Некраш;

секретар методичної ради – Л. В. Серпутько;

члени методичної ради:

- заступник директора з ВР – О. М. Глобець

- вчитель початкових класів – Н. О. Сироветник;

- вчитель англійської мови – Н. М. Каплун;

- вчитель географії – Л. А. Купріянчук;

- вихователь – Я. В. Припишнюк.

 

 

 

 
Оголошення

 

Нагороди