Директор школи Анатолій Косовський

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛОДАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ»

ПРО ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВУ У 2014/2015 Н.Р.

 

Завданням працівників комунального закладу «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» є відновлення, збереження та зміцнення здоров’я дитини в поєднанні із загальноосвітньою підготовкою, формування та розвиток життєвих компетенцій вихованців на основі впровадження інноваційних педагогічних технологій.

 

 ПРО ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

В 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

2014/2015 навчальний рік був насичений цікавими подіями, зустрічами, оригінальними заходами, творчими уроками, годинами спілкування − це рік життєдіяльності і життєтворчості. Педагогічний колектив здійснював освітній процес за навчальним планом, складеним у відповідності до вимог інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 р. № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року»:

Розклад уроків було складено відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Для вихованців двічі на рік під час навчальних занять проводились лікувально-реабілітаційні процедури.

У початковій школі на кінець року навчалося 45 учнів, оцінювали знання 34 учнів 2-4 класів. Результати такі: високий рівень – 2 учні (6%), достатній рівень – 17 учнів (51,5 %), середній рівень – 15 учнів (45,5 %), початковий рівень – 5 учнів (15 %).

Учні 4 класу перевіряли свої знання за курс школи І ступеня, виконуючи завдання ДПА. Рівень знань учнів задовільний, про це свідчать результати. На достатній рівень засвоїли українську мову 60 % учнів, математику і читання – 40 % учнів, решта мають знання середнього рівня.

Аналіз результатів підсумкових контрольних робіт з навчальних дисциплін учнів 5-9 класів свідчить, що учні засвоїли програми відповідно до інтелектуальних здібностей.

Учні 9 класу звільнені від складання державної підсумкової атестації відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів, затвердженого наказом МОН України від 14.12.2000 р. № 588.

Державна підсумкова атестація учні 11 класу з української мови проводилася у формі ЗНО. При цьому результати ЗНО з української мови зарахувалися як результат ДПА. Також випускники виконували завдання ДПА за курс історії України та біології.

Результативність одинадцятикласників з ДПА така:

українська мова – середній рівень 4 уч. (40%), початковий рівень 6  уч. (60 %;)

історія України – достатній рівень 4 уч. 40 %), середній рівень  6 уч. (60 %);

біологія – достатній рівень 1 уч. (10%), середній рівень 8 уч. (80%), початковий рівень1 уч. (10%).

Середні показники з ДПА випускників старшої школи. пояснюються об’єктивними причинами: в 2013 році у 10 клас поступили на навчання 6 учнів, які навчалися за програмами допоміжних шкіл. Проте 5 з них перевірять свої знання у ЗНО, щоб мати можливість навчатися у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, а решта будуть освоювати робітничі професії за місцем постійного проживання.

На основі вивчення педагогічного процесу, аналізу внутрішкільного контролю, проведених підсумкових робіт, перевірки класних журналів, учнівських зошитів та результатів ДПА зроблено висновки: плани навчальних програм 1-11 класів за 2014/2015навчальний рік виконано.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ ТА УСПІШНІСТЬ УЧНІВ ШКОЛИ

 

1 вересня 2014 розпочали  навчання 111 учнів. Протягом навчального періоду прибуло 21 учень, вибуло 9, з них 5 дітей усиновлено. На кінець року навчалися 123 учні та 1 учень-екстерн.

Показники навчальних досягнень учнів (оцінювалися 112 учнів 2-11 класів): високий рівень − 2 учні (1,8 %), достатній рівень – 19 учнів (17 %), середній рівень − 53 учні (47 %), початковий рівень − 38 учнів (34 %).

Особливістю школи є те, що контингент учнів частково змінюється (у цьому навчальному році дитячий колектив оновився на 24 %). У заклад прибули діти, що потребують довготривалого лікування, по закінченню якого вони реінтегрують назад у родини. Переважна більшість учнів – це діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УЧНІВ ШКОЛИ

 У ПРЕДМЕТНИХ КОНКУРСАХ І ОЛІМПІАДАХ

 

У школі реалізується проект «Обдарована дитина», який увійшов до плану розвитку школи на 2011/2016 роки.

Результатом роботи з обдарованими дітьми є участь учнів у предметних олімпіадах, конкурсах. У листопаді-грудні 2014 року 14 учнів взяли участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін та конкурсах з української мови.

Призерами стали 5 учнів, а саме: Марценюк Артем, 8 клас (ІІ місце з біології та у ХV Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; ІІІ місце з математики та історії); Скрипка Юрій, 10 клас (ІІІ місце з біології, географії та англійської мови); Кулішова Світлана, 9 клас (ІІІ місце з англійської мови); Ющук Максим, 3 клас (ІІІ місце у ХV Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика); Підкаура Владислав, 4 клас (ІІІ місце у ХV Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика).

Результати конкурсів та олімпіад свідчать, що робота з підготовки вихованців школи проведена на достатньому рівні, так як відсутні переможці.

 

 ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

ТА ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

 

На сьогодні школа оптимально укомплектована педагогічними й медичними працівниками, технічним і обслуговуючим персоналом.

Діяльність закладу забезпечують 113 працівників, а саме:

1.                 Заступники - 2

2.                Соціальний педагог - 1

3.                Практичний психолог - 1

4.                Педагог організатор - 1

5.                Вчителі - 19 чоловік з них 4 сумісників

6.                Вихователі - 14 чоловік з них 3 сумісник

7.                Старший лікар - 1

8.                Лікарів - 2

9.                Медсестер - 8

10.           Санітарка - 2

11.           Секретар - 1

12.           Бухгалтери - 4

13.           Завідувач господарством - 1

14.           Оператор ЕОМ - 1

15.           Юрист - 1

16.           Бібліотекар - 1

17.           Шеф кухар - 1

18.           Кухарі - 3

19.           Кухонні працівники - 5

20.           Комірник - 1

21.           Кочегари - 4 з них 2 сезонних

22.           Водії - 2

23.           Сторожа - 3

24.           Електромонтер - 2

25.           Робітники з обслуговування господарства - 11

26.           Прибиральниці - 17

27.           Помічники вихователів - 4

28.           Вахтери - 2

29.           Швея - 1

30.           Машиніст з прання білизни -2

31.           Кастелянша – 1

 

Освітній процес забезпечує 40 педагогічних працівників. Якісний склад педагогічного колективу такий:за рівнем освітимають повну вищу педагогічну освіту 32 педагоги, неповну вищу – 8 педагогів; за рівнем кваліфікаціїу школі працюють 20 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії, 3 спеціалісти першої кваліфікаційної категорії, 7 спеціалістів другої кваліфікаційної категорії, 10 спеціалістів, 6 вчителів-методистів, 3 старших вчителі.

У 2014/2015 навчальному році атестовано 11 педагогів.

Результати атестації: присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 4 педагогам; встановлено 9 тарифний розряд – 1 педагогу; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1 педагогам

Атестаційною комісією департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації підтверджено відповідність раніше присвоєну кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – 5 педагогам, педагогічне звання «вчитель-методист» – 1; встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» –1; присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» – 1.

У 2014/2015 навчальному році педагогічний колектив комунального закладу «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтерната І-ІІІ ступенів» продовжував працювати над науково-методичною проблемою «Вплив здоров’язберігаючих технологій на формування та становлення особистості в умовах школи життєзнавства».

Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст та методи роботи, в закладі проводилися: педагогічні семінари й тренінги, тижні педагогічної майстерності вчителів та вихователів; позакласні предметні тижні; предметні олімпіади тощо.

На базі закладу в 2014/2015 навчальному році відбулися заходи:

- педагогічні читання «Януш Корчак ‒ видатний педагог, письменник, лікар і громадський діяч», «Як любити дітей»;

- науково-практичне засідання «Актуальні проблеми забезпечення життєзнавчого спрямування змісту навчання й виховання в умовах санаторного навчального закладу»;

- психолого-педагогічний семінар «Педагогіка і психологія життєтворчості: стратегічні орієнтири для ХХІ сторіччя»;

- семінар-тренінг «Психологічна компетентність та професійна діяльність педагога»;

- психолого-педагогічний семінар з елементами тренінгу «Формування позитивного іміджу вчителя».

Матеріали досвіду педагогічного колективу комунального закладу «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» були представлені уІІ (обласному) турі огляду методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів та закладів освіти обласної комунальної власності. За результатами конкурсу методичний кабінет, в якому знаходяться напрацювання педагогів, став лауреатом.

 

ПРО ПРОЕКТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Усі учні школи задіяні в проектній діяльності. Протягом року реалізувалися практично-творчі, інформаційні, екологічні та соціальні проекти, захист яких пройшов у квітні 2015 року.

Проекти «Годівничка для пташок», «Учись добро творити з юних літ», «Збережемо Рось для нащадків», «Чисті джерела та кринички Володарщини», «Прикрасимо шкільне подвір’я», у яких діти відображали результати досліджень та свій внесок у збереження природи, звертали увагу на проблеми довкілля свого рідного краю та красу території закладу.

Учні 7 і 9 класів поринули в минуле українського народу та захистили творчі роботи «Лялька-мотанка» та «Великодні обереги». Учні 8 класу показали високий рівень обізнаності з теми «Мобільний телефон – друг чи ворог?» . Патріотично-краєзнавчий проект учнів 10 класу «Пам’ятати заради майбутнього» містив не тільки цікаву інформацію, а й багато фотоматеріалів про Другу світову війну. На розгляд присутніх був представлений довготривалий перехідний проект «Фотоальбом «Шкільні роки», який щороку демонструють випускники.

Учні школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Найкращий соціальний проект» у номінаціях «Охорона навколишнього середовища та сталий розвиток» і «Благодійність» (керівники проектів Масло Л. В., Серпутько Л. В.).

Досвід роботи з проектної діяльності педагогічного колективу закладу представлений у матеріалах Всеукраїнської науково-пошукової конференції «Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі». Це статті педагогів Глобець О. М. , Некраш Т. В. , Луцак Н. В. , Павлівської В. А.  та Кукси Л. В.

 

ПРО БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕДІАЦЕНТР

 

Діяльність шкільної бібліотеки у 2014/2015 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою.

Бібліотекар школи Павлівська В. А. організувала й провела такі заходи: вікторину «Чомучки в бібліотеці» (3-4 класи); «Мовознавчий турнір» (3-5 класи); заняття з елементами тренінгу «Безпечний Інтернет» (6 клас), «Правознавчий ринг» (7-11 класи), інтелектуальну гру «Найрозумніший»  (3-5 кл.); інтелектуально-розважальне шоу «Ми − українці» (6-8 класи); конкурс ерудитів «Юні читайлики» (2-5 класи), свято «Посвята в читачі» (1 клас).

Було оформлено книжкові виставки, тематичні полиці до знаменних та пам’ятних дат року.

Протягом року активне, змістовне й цікаве життя учнів і педагогів висвітлювалося на сайті школи, сторінках учнівської газети «VOLSI NEWS» та районної газети «Голос Володарщини».

 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

З метою формування духовних цінностей українського патріота, виховання гордості за минуле та сучасне на прикладах героїчної історії українського народу на кращих зразках культурної спадщини були проведені різноманітні виховні заходи: єдині години спілкування на теми: «Україна – єдина країна», «Ми – нація єдина, неповторна Україна», єдині уроки пам’яті «Сумні сторінки історії», приурочені вшануванню початку депортації кримських татар та представників інших народів з території Криму, лінійки пам’яті, присвячені 70-й річниці з Дня Перемоги над нацистською Німеччиною, пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, зустрічі з воїнами АТО та воїнами Афганістану.

Команда учнів 10-11 класів закладу взяла участь у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), де виборола ІІІ місце у командному заліку.

До Міжнародного дня боротьби зі СНІДом школярі брали участь у конкурсах плакатів «Ми проти СНІДу».

Відповідно до плану загальношкільних заходів проводяться Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності. Активну участь у їх проведенні традиційно беруть і всі працівники школи.

Відповідно до плану роботи закладу в грудні загальношкільні заходи проходили під гаслом «Я, родина, Україна», що сприяли згуртуванню колективу дітей та педагогів. Традиційними в закладі є українські вечорниці, вистави «Ой святий Миколай, ти до нас завітай», свято «Новорічна казка», родинно-сімейне свято «Новий рік – у родинному колі», Різдво, Великдень, які святкують по-родинному.

За сприяння благодійного фонду «Добрі справи» вихованці закладу взяли участь у конкурсі «Новорічна іграшка своїми руками». Роботи учнів були представлені на благодійному ярмарку на Софійській площі. Кошти, отримані від продажу іграшок, пішли на розвиток закладу.

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ГУРТКІВ

 

На виконання Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року від 27.08.2010 № 785, річного плану роботи комунального закладу «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» на 2014/2015 навчальний рік на базі школи було організовано роботу 13 гуртків, три з яких (арт-студія «Сяйво писанки», хореографічний гурток «MAKSUMYM», вокальний ансамбль «Веселі нотки») працювали від обласного ЦТДЮ.

Гуртківці презентували свою творчість на І етапі щорічного обласного профорієнтаційного конкурсу малюнка «Твоє майбутнє – в твоїх руках», де Петрова Катерина і Кулішова Аліна отримали І і ІІ місця та подарунки. Петрова Міла стала лауреатом міського загальноєпархального конкурсу «Пасхальна радість» у номінації «Образотворче мистецтво». В обласному конкурсі плакатів «Безпека руху – це життя!» Козіна Аліна зайняла ІІІ місце. Кращі роботи вихованців гуртка «Креатив» були представлені на Всеукраїнській акції «Стоп насильству!» (керівник гуртка Опаряк В. О.).

Команда учнів школи «VOLSi-star» взяла активну участь у районному профорієнтаційному змагально-мотиваційному заході серед учнівських команд КВК «Обери своє майбутнє».

Вихованці закладу були учасниками конкурсу «Різдвяні вертепи», який відбувся в м. Біла Церква.

В обласному дитячо-юнацькому конкурсі виконавців сучасної патріотичної пісні «Калиновий дзвін» учні Козловець Валерій та Паначук Борис стали дипломантами (керівник гуртка «Альтаїр» Носкова Т. Л.).

У цьому навчальному році учні та педагоги взяли участь у конкурсі соціальних відеопроектів «Споживач, захисти себе сам!», де посіли І місце і продовжили співпрацю у соціальному проекті з учнями та педагогами гімназії № 144 (керівник гуртка «Комп’ютерні технології» Масло Л. В.).

Формуванню в учнів громадянської соціально-правової активної позиції сприяла участь у Всеукраїнській акції «Стоп насильству!», яка завершилась участю у Всеукраїнському конкурсі відеороликів «Вільні від насильства!» (керівник гуртка «Комп’ютер» Назаренко М. В.).

Кращі творчі роботи вихованців гуртків «Чарівні намистинки», «Цвіт папороті», «Майстер», арт-студії «Сяйво писанки» були представлені на на ІV Фестивалі писанок у м. Києві та на обласному дитячому фольклорно-етнографічному фестивалі «Весна у «Київській Русі» в номінації «Славимо край, де родилися ми».

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ

 

Щорічно відбувається диспансерний огляд вихованців закладу за участю вузьких спеціалістів Київської обласної дитячої лікарні № 2. Навесні дітей оглянули гастроентеролог, пульмонолог, ендокринолог, окуліст, ортопед, педіатр, оториноларинголог та стоматолог. Всього виявлено 225 патологій, вперше – 7. У порівнянні з результатами осіннього огляду, зменшилась кількість захворювань органів травлення, органів дихання та зору. Згідно з результатами поглибленого огляду надані рекомендації щодо покращення стану здоров’я дітей. На кожну дитину складено індивідуальний план спостереження, обстеження та оздоровлення.

Усім школярам були проведені лікувально-профілактичні заходи: ЛФК; масаж; оксигенотерапія; галотерапія; аерофітотерапія; інгаляції. Відповідно до призначень вузьких спеціалістів було проведено медикаментозне лікування, індивідуальні фізіотерапевтичні процедури, ЛФК і масаж.

Для учнів, які потребували корекції зору, придбано окуляри. Діти, які мають плоскостопість, отримали лікувальні ортопедичні устілки та пройшли ЛФК та масаж. Для школярів із порушенням постави придбано міостимулятор та сучасні шини для іммобілізації верхніх і нижніх кінцівок при травмах. Для учнів із захворюваннями органів травлення було організоване дієтичне харчування.

Школярі, в яких спостерігається нічний енурез, пройшли курс як медикаментозних, так і фізіотерапевтичних лікувальних заходів. Для профілактики вірусних захворювань проведено курс лікування всіх вихованців школи противірусним препаратом «Лаферобіон».

Протягом року в Київській обласній дитячій лікарні № 1прооперовані два хлопчики: Прищенко Олександр і Зданевич Ілля.

Дітей, у яких була підозра на захворювання туберкульозом, проконсультували і пролікували в Інституті фтизіатрії та пульмонології імені Яновського.

Завдяки проведенню профілактичної роботи протягом навчального року не було епідемії ГРВІ.

Медична служба укомплектована повністю, згідно зі штатним розписом. Усі працівники атестовані.

Розпочали косметичний ремонт у залі ЛФК, масажному кабінеті, соляній кімнаті. У залі аеротерапії розпочата реставрація меблів. Планується ремонт в інгаляційному кабінеті.

 

 ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ШКОЛИ

 

Протягом року була проведена робота з надання допомоги дітям із пільгових категорій, захист їх прав, оформлення пенсій по втраті годувальника, отримання дітьми різних видів виплат, передбачених законодавством України, закріплення житла, оздоровлення, працевлаштування після виходу зі школи.

Для вирішення багатьох проблем соціальний педагог співпрацюв із службою у справах неповнолітніх, зокрема, по встановленню опіки, позбавленню батьківських прав, взяттю неблагополучних сімей під соціальний супровід.

Для цього створено соціальні паспорти школи та класів.  

Систематично велася робота по оформленні особових справ дітей, здійснювалася переписка з органами виконавчої влади для отримання різноманітної інформації. Своєчасно для різних категорій дітей виготовлялися паспорти, посвідчення інвалідів, єдині квитки, поновлювалися оригінали втрачених документів, закріплювалася житлова площа за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а відносно тих дітей, в яких житло непридатне до проживання велася робота по взяттю їх на квартирний облік.

Коротка статистика:

-         на кінець навчального року – 123;

-         дітей-сиріт – 31;

-         учні, що мають посвідчення дітей, потерпілих в наслідок ЧАЕС – 27;

-         дітей-інвалідів – 4;

-         надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 6;

-         закріплено житла – 1;

-         оформлено пенсій по втраті годувальника – 2;

-         виготовлено паспортів – 14;

-         виготовлено закордонних паспортів – 21;

-         стягнено аліментів – 2;

-         оформлено виплат дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування по закінченню школи – 9;

-         виплати по досягненню 18 років – 3;

-         усиновлення – 3;

-         влаштовано в прийомну сім’ю – 2;

-         повернено в біологічну сім’ю – 4;

-         відкрито рахунків – 18;

-         покладено коштів на депозити – 21;

-         оздоровлено за кордоном – 54;

-         зареєстровано на ЗНО – 10 (2 − тільки ДПА, 8 – для вступу, 3 – не здали українську, 5 – продовжують здачу ЗНО);

За результатами психодіагностичних досліджень здійснювався психологічний супровід новоприбулих учнів, учнів 1 класу та учнів школи, які проявляють ознаки шкільної дезадаптації та входять до «групи ризику». Під психологічним супроводом перебували 43 учні школи.

Практичний психолог та соціальний педагог у роботі з дітьми, схильними до правопорушень, використовували авторські корекційно-розвивальні програми «Взаєморозуміння», «Злагода» та програму психологічного супроводу вихованців «Цілісність». Протягом року були проведені групові розвивальні заняття з учнями молодшої та середньої школи: «Заняття з розвитку дрібної моторики», «Заняття із попередження агресивності», «Як ми спілкуємося», «Добро в тобі», «Тютюнопалінню – ні», «Як вибрати професію», «Профілактика лихослів'я» тощо.

Протягом року проводились індивідуальні консультації з учнями, які мають девіантну поведінку. Охоплено 22 учні.

Здійснювалася робота по профорієнтації старшокласників, а саме: складені тематичні папки, якими користувалися випускники; з кожною молодою людиною проводилася індивідуальна робота; проведені бесіди та виховні години на різні тематики. Поновлювалася інформація на стенді «Права дитини».

Протягом навчального року практичним психологом був проведений психолого-педагогічний семінар «Формування позитивного іміджу педагога», підготовлені виступи на трьох педагогічних радах та психологічні поради щодо роботи із різними категоріями дітей школи.

 

ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Затверджений кошторис видатків по загальному фонду на 2014 рік становив  9 064 800,00 грн.,

Профінансовано 8 899 400,00 грн.

Фактичні видатки за цей період склали 8 715 800,00 грн. а саме:

-         заробітна плата                                   4 220 800,00 грн.

-   нарахування на зту                            1 457 100,00 грн.

-         медикаменти                                   37 100,00 грн.

-         продукти харчування                         1 050 000,00 грн.

-         комунальні послуги                            1 471 700,00 грн.

-         соціальне забезпечення                  37 300,00 грн.

-         предмети, матеріали,

обладнання та інвентар                377 100,00 грн.

-         оплата послуг                                          56 300,00 грн.

-         відрядження                                      7 600,00 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.2015 р. становила 164 100,00 грн.

Крім загального фонду в 2014 році на рахунок спеціального фонду, в результаті господарської діяльності, надійшло доходів в сумі 1 547 400,00 грн.

Платежів проведено на суму 1 495 800,00 грн.

Фактичні видатки склали 1 197 500,00 грн. а саме:

-         заробітна плата та нарахування   193 300,00 грн.

-         медикаменти                                  22 100,00 грн.

-         продукти харчування                   462 200,00 грн.

-         комунальні послуги                    125 400,00 грн.

-         податки та збори                                 1 100,00грн.

-         предмети, матеріали,

обладнання та інвентар                 236 400,00 грн.

-         оплата послуг                            95 000,00 грн.

капітальні видатки                   61 900,00 грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2015р. становила 36 600,00 грн.

Також в 2014 році заклад отримав благодійних внесків на суму 164 300 грн.:

- у вигляді матеріалів на суму 61 100,00 грн.

- у грошовій формі на суму 103 200,00 з них стипендія 12 000,00 грн.

 

 
Оголошення

 

Нагороди